+420 770 131 131


Koníčky

Kdo si hraje nezlobí


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAŠICH KROUŽKŮ

  • Kroužky probíhají v naší mateřské škole v čase 15:00 - 15:45
  • Výuka začíná 2. týden v říjnu a celkový rozsah každého kroužku je 30 lekcí po 45 minutách, z toho 15 lekcí připadá na 1. pololetí a 15 lekcí na 2. pololetí.
  • Pro otevření kroužku je potřeba minimálne 10 dětí.
  • V lednu a květnu jsou vždy uspořádány ukázkové hodiny pro rodiče.
  • U některých kroužků je k ceně kurzovného navíc připočítán materiál.

 

Atletika

Můžete se těšit na: Všestrannou pohybovou aktivitu bez specializace. Běh, skok, hod, něco málo z gymnastiky, jako základ pro každý sport, který si Vaše dítě v budoucnu vybere. Rychlost, obratnost, správná koordinace pohybu. Zkušené mladé trenéry a trenérky.

Zábavné pomůcky speciálních sad KIDS ATHLETICS pro nejmenší. To vše hravě a vesele.

Společně s Vámi a Vašimi dětmi dosáhneme toho, aby: děti měly z pohybové aktivity radost. Nedělaly pohybové aktivity z donucení. Budovaly si lásku k pohybu. Zlepšily kondici a obratnost. Upevnily svá dětská přátelství. Nastoupily do školy pohybově vybavené a netrpěly tak kvůli své případné neobratnosti 

Plavání

Kladný vztah dítěte k vodě je přirozený. Malé dítě dokáže být plně zaujato vodou po dlouhou dobu. Pozorovat proud vody, stavět mu překážky, nořit do vody ruce, brouzdat se vodou, do omrzení vodu nabírat, přenášet, vylévat. Hrát si s vodou a hrát si ve vodě. Rané plavecké aktivity formují vztah k vodě, plavání a k dalším pohybovým aktivitám ve vodě do budoucna. Kontakt s vodou by měl být pro dítě vždy příjemný a plavecké dovednosti by měly být získávány nejlépe zajímavou hrou, podněcováním experimentace a navozováním činností vedoucích k pohybové zkušenosti. 

Tvořivé ručičky

Kroužek Tvořivých ručiček rozvíjí u dětí estetické cítění, kreativitu a jemnou motoriku. Je vhodný pro všechny chlapce a děvčata, kteří rádi tvoří a vymýšlí nové věci. Děti se zde naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací – jarních, podzimních, vánočních aj. Z každé hodiny si dítě odnese výtvor, kterým může potěšit sebe i své blízké.

Flétnička

Ve kroužku flétničky se děti učí správnému dýchání a technice hry na zobcovou flétnu. Děti se učí hrát na flétnu nové písničky, ale i ty, které již dobře znají. Při společné hře na nástroj se rozvíjí kolektivní hudební vnímání, vzájemná spolupráce, ohleduplnost a pocit seberealizace a sebevědomí. Rozvíjejí se hudební schopnosti dětí a jejich estetické cítění. Hra na flétnu má pro dítě velký zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním a dalším dýchacím nemocem.

Jóga

Podporuje přirozený pohyb a je velmi důležitým doplňkem všech sportovních aktivit v průběhu celého dětství. Zábavnou formou rozvíjí koordinaci pohybů a motoriku, přispívá ke správnému držení těla. Učí děti relaxovat, správně dýchat, rozvíjí cit pro rytmus. Podněcuje fantazii a slovní zásobu, podporuje u dětí zdravé sebevědomí a soustředění. Celý kurz doplňují básničky, písničky, příběhy a jógové hry, které jsou nezbytnou součástí dětské jógy.


 
Tvořivé ručičky

Tvořivé ručičky

Kroužek Tvořivých ručiček rozvíjí u dětí estetické cítění, kreativitu a jemnou motoriku. Je vhodný pro všechny chlapce a děvčata, kteří rádi tvoří a vymýšlí nové věci. Děti se zde naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a…

Číst dál 

 
Vědecký kroužek

Vědecký kroužek

Vědecký kroužek přináší plno zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí u dětí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled, a zároveň naplní jejich zvědavost. Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie. Věda…

Číst dál 

 
Hudební kroužek - flétnička

Hudební kroužek - flétnička

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. Tento kroužek je tedy ideální pro všechny děti, které by hru na nějaký nástroj rády zkusily. V kroužku flétny budou děti rozvíjet své hudební, rytmické i harmonické dovednosti a seznámí se se základními notami. Především je…

Číst dál 

 
Atletika

Atletika

Můžete se těšit na:

Všestrannou pohybovou aktivitu bez specializace. Běh, skok, hod, něco málo z gymnastiky, jako základ pro každý sport, který si Vaše dítě v budoucnu vybere. Rychlost, obratnost, správná koordinace pohybu. Zkušené mladé trenéry a trenérky. Zábavné pomůcky speciálních…

Číst dál 

 
Roztleskávačky

Roztleskávačky

Kroužek Roztleskávaček je určen všem dívkám, které mají rády pohyb, hudbu a láká je tancovat s pompony a třásněmi. Zábavnou formou se děti naučí taneční kroky, využijí gymnastické a aerobikové prvky a budou vedeny k týmové spolupráci. Součástí kroužku je i příprava závěrečného vystoupení na…

Číst dál 

 
Mažoretky

Mažoretky

Kroužek Mažoretek patří mezi netradiční pohybové aktivity a je určen výhradně pro dívky. Malé slečny se v tomto kroužku naučí vnímat rytmus hudby, správnému držení těla, koordinaci pohybu a osvojí si techniku pochodování a práci s hůlkou. Toto vše je poté zahrnuto do nácviku pestrých…

Číst dál 

 
Kroužek pro kluky

Kroužek pro kluky

Tento kroužek je určen výhradně pro chlapce, protože jeho náplní jsou typické chlapecké aktivity. Chlapci poznají různé sporty, vyzkouší si modelování, jemnou práci se dřevem, čeká je i zábavné poznávání vesmíru, fyziky a světa dinosaurů. Lektor představí chlapcům i rybaření a naučí je…

Číst dál 

 
Malý kuchtík

Malý kuchtík

V kroužku Malý kuchař si děti vyzkouší připravit slané i sladké pokrmy (pomazánky, obložené chlebíčky, zdravé ovocné i zeleninové saláty, sladkosti a jiné pochoutky). Během přípravy děti hravou formou seznamujeme s etiketou stolování, hygienickými zásadami, pravidly zdravé výživy. Děti jsou…

Číst dál 

 
Logopedie

Logopedie

V dnešní době se mnoho dětí potýká s různými logopedickými problémy a vadami řeči. Proto jsme připravili kroužek správné výslovnosti a jazykových dovedností Povídálek. V tomto kroužku děti rozvinou přirozenou cestou své komunikační dovednosti. Pomocí říkadel, básniček, slovních hříček a…

Číst dál 

 
Etické a společenské stolování

Etické a společenské stolování

Jednorázový kurz etikety pro děti Kde jinde začít budovat respekt a ohleduplnost než v rodině, která je nejdůležitějším základem zdravé společnosti! Právě u etikety platí dvojnásob: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!“. A proto připravila první dáma společenské etikety Eliška…

Číst dál 

 
Golf v Šilheřovicích

Golf v Šilheřovicích

 Školička je pro nejmenší od 3 do 7 let věku

 Tréninky budou probíhat od dubna do října v Šilheřovicích

 Ve skupině bude max. 10 dětí

 Tréninkové pomůcky k dispozici

 Děti potřebují pouze sportovní oblečení

SNAG je nový tréninkový systém pro nejmenší děti…

Číst dál 

 
Plavání / lyžařský kurz

Plavání / lyžařský kurz

Plavání 1) Plavání s žabičkou – Fryčovice Jsme „Plavání s žabičkou“ a již několik let plaveme na bazéně ve Fryčovicích, kde jsou ty nejlepší podmínky pro plavání batolat, děti předškolního a školního věku. Máme k dispozici nádherný (o čemž svědčí i originální výzdoba – ručně vypracovaná…

Číst dál 


 
Kineziologie

Kineziologie

Kineziologie pracuje s faktem, že náš mozek funguje jako počítač, který koordinuje činnost svalstva. Naše svaly jsou signalizátorem centrálního ner­vového systému. Vzhledem k tomu, že současná věda dokazuje, že většina problémů souvi­sejících s fyzickým zdravím vzniká v důsledku rozladění…

Číst dál 

 
Napište nám svůj dotaz: