Logopedie

jg01exrvm8lb.jpg

V dnešní době se mnoho dětí potýká s různými logopedickými problémy a vadami řeči. Proto jsme připravili kroužek správné výslovnosti a jazykových dovedností Povídálek. V tomto kroužku děti rozvinou přirozenou cestou své komunikační dovednosti. Pomocí říkadel, básniček, slovních hříček a písniček jsou vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby.

Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správnému pracování s dechem. Rodičům připravíme materiály k procvičování doma.

 
Napište nám svůj dotaz: