Naše tety ve 1st Club moc dobře ví, jak je důležité, začít den s úsměvem a otevřenou náručí.

Po příchodu Vašeho dítěte do školičky jej čeká nejen herna plná krásných hraček a pomůcek pro rozvoj dětské fantazie, ale především příjemná paní učitelka a chůva pro menší děti.

Děti milují rituály! Nabývají tím jistoty a učí se posloupnosti. Naše paní učitelky to ví a po příchodu všech dětí do herny v 8:30hod. se děti přivítají ranním rituálem-společně v kruhu s písničkou, říkankou, cvičením a s hrou na hudební nástroje.

07:00 – 9:00

Příchod dětí, volné hry

08:30 – 09:10

Ranní kruh-přivítání ranním rituálem říkankami, cvičením a písničkou

09:10 – 9:40

Hygiena a svačina

9:40 – 10:00

Výukové programy

10:00 – 11:30

Pobyt venku, v případě nepřízni počasí tvoření v hernách

11:30 – 12:15

Hygiena a oběd

12:15 – 14:00

Odpolední spánek nebo relaxační aktivity – čtení oblíbených pohádek

14:00 – 14:30

Svačina

14:30 – 18:00

Volné hry, pobyt venku

Pravidelně pro děti

Angličtina

je pro nás samozřejmostí. Nabízíme pro Vaše dítko pravidelné výukové lekce angličtiny vedené zkušenými lektory, kteří to s dětmi umí. Používáme vlastní certifikovanou metodu

Maňáskové divadlo

děti se aktivně podílejí jak při výrobě maňásků a loutek, tak při samotné hře. Hraní divadélka obohacuje slovní zásobu dítěte, učí orientovat se v ději a posloupnostech. Dítě se učí hrát role, tak jako v běžném životě, tím rozvíjí své sociální dovednosti. Divadélko hrajeme 2x měsíčně.

Výlety do okolí

Svět techniky, Zoo, halda Ema, Miniuni, poznávání Komenského sadu a břehů řeky Ostravice-zkoumáme faunu a floru našeho regionu.

Ostatní aktivity

Lyžařský výcvik v zimním období, Narozeniny 1stBabyClub, Podzimní piknik, Mikulášská nadílka, Vánoční setkání, Maškarní bál, jarní piknik, Den matek a Den otců, Den dětí.