Ing. Andrea Valášková

Jednatelka

Je maminkou, která se shlédla v předškolní výchově.  Jsou ji blízké principy Montesorri pedagogiky a metody používané Mensou ČR, které rozvíjí intelekt a nadání dětí. Spolupracuje s GoKids-, kde absolvovala semináře Emoce v raně sourozeneckých vazbách, Hurá na nočník, Znakování s GoKids. Miluje přírodu, sport a pohybové aktivity a tímto směrem vede i Mateřskou školu. Zároveň je již 10 let majitelkou soukromé jazykové školy 1st English, která připravuje výukový plán cizích jazyků pro Mateřskou školu.

Bc. Natálie Adamíková

Ředitelka

                                                        Tel: 773 790 990

E-mail: director@1stbaby.cz

Vystudovala vysokou školu matematickou s psychologií na OU. Absolvovala pedagogický kurz NTC learning MENSA, který se zabývá rozvojem intelektu dětí. Působí již 3 rokem v jazykové škole 1st English, jako manažer jazykových kurzů. V naší mateřské školce má na starost vedení dětské skupiny a učitelského týmu včetně veškeré administrativy s rodiči, fakturaci a dohled nad školní jídelnou a kvalitou stravy.

Adéla Dvořáková

Učitelka bilingvní dětské skupiny

E-mail: teacher@1stbaby.cz

V naší mateřské školce má na starost bilingví dětskou skupinu, kde uplatňuje své zkušenosti výchovou dětí ze zahraničí. Ráda tráví čas s dětmi aktivitami v přírodě a již 6 rokem vede dětské lezecké oddíly. Zajímá se o dětskou jógu a přirozený pohyb dětí, které podpořila mnoha odbornými kurzy.

Katrin Růžičková

Učitelka bilingvní dětské skupiny

Paní učitelka Katrin je maminkou 4letého chlapečka, která se přes své zkušenosti v ekonomice shlédla v předškolní výuce. Demokratický přístup a otevřené debaty s dětmi jsou pro ni, jako maminku důležité a takový přístup uplatňuje ve výchovně-vzdělávacím programu i u nás. Má vystudované pedagogické vzdělání na střední škole a momentálně studuje na Vyšší odborné škole PRIGO v Ostravě navazující obor ,,Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Má ráda děti a práci s nimi, proto ji ze všeho nejvíce naplňuje čas strávený se svým synem a rodinou. Ve volném čase se také věnuje golfu, sběru bylinek, práci na zahrádce a výletům.

Bc. Kateřina Golasowská

Učitelka bilingvní dětské skupiny

Už od gymnázia spolupracovala s organizacemi pořádající kluby, kroužky, tábory a sportovní akce pro děti mladšího školního věku. Díky této zkušenosti se měla možnost zúčastnit nejrůznějších seminářů a kurzů o pedagogice, vedení a vzdělávání v dětských kolektivech. V této cestě pak pokračovala v rámci studia na pedagogické fakultě a následně na sociální fakultě. Je také maminkou dvou holčiček, které ji přivedly na jiný pohled a nové metody výuky a výchovy, a právě ony jsou tou motivací pro další objevování a vlastní rozvoj. Ve volném čase se věnuje hře na klavír a kytaru a mimo jiné miluje přírodu, léto a jezdectví.

Laura Kosňovská

Laura se stala součástí naší dětské skupiny na zástupy a nepřítomnosti našeho hlavního týmu. Tímto školním rokem končí studium na Janáčkové konzervatoři v Ostravě, obor herectví. U dětí je velmi oblíbená, díky svému přirozenému mírumilovnému a pozitivnímu přístupu. Svou vášeň k práci s dětmi chce podpořit studiem na Ostravské univerzitě, oborem předškolní pedagogiky na kterou se po dokončení studia na konzervatoři vydává. Mezi její záliby patří zpěv, tanec a umění. V naší dětské skupině se zabývá rozvoje dětské fantazie z pohledu umělce.

Aneta Kramářová

Anetku jsme podpořili v získání praxe k jejímu studiu na střední škole, kde studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku. Své znalosti a zkušenosti nabývá v různých mateřských školách a dětských skupinách, aby se jednou v budoucnu mohla také stát učitelkou. Práce s dětmi ji velmi zajímá z pohledu dětské psychologie, které by se v budoucnu chtěla věnovat. Do naši dětské skupiny přichází vždy pozitivně nalazena a přináší k nám bezstarostný smích a pohodu.