Ing. Andrea Beier

Jednatelka

Je maminkou, která se shlédla v předškolní výchově.  Jsou ji blízké principy Montesorri pedagogiky a metody používané Mensou ČR, které rozvíjí intelekt a nadání dětí. Spolupracuje s GoKids-, kde absolvovala semináře Emoce v raně sourozeneckých vazbách, Hurá na nočník, Znakování s GoKids. Miluje přírodu, sport a pohybové aktivity a tímto směrem vede i Mateřskou školu. Zároveň je již 10 let majitelkou soukromé jazykové školy 1st English, která připravuje výukový plán cizích jazyků pro Mateřskou školu.

Mgr. Terezie Košťálková, DiS.

Zástupkyně ředitelky a učitelka bilingvní dětské skupiny

E-mail: director@1stbaby.cz

Terezie zastává pozici zástupce ředitele. Má dohled nad pedagogickým personálem, věnuje se dětem a stará se o celkový chod školky. Vystudovala Speciální pedagogiku, dále Předškolní pedagogiku a Pedagogiku 1. stupně. Pracovala v běžné mateřské škole a dětské skupině v Ostravě. Má bohaté zkušenosti ve vzdělávacím systému Začít spolu a certifikaci v několika pedagogických kurzech a školeních: EKOŠKOLA, Metoda dobrého startu, Individualizace v MŠ, Začít spolu, Vývoj čtení, psaní a matematiky na 1.stupni ZŠ. Velmi ráda se věnuje výletům s rodinou, sportuje, čte detektivní thrillery a cestuje.

Mgr. Veronika Andrlová

Angličtinářka v bilingvní dětské skupině

Veronika u nás zastává výuku anglického jazyka. S dětmi komunikuje převážně anglicky a denně pro ně připravuje lekce angličtiny. Zároveň působí jako pomocná síla paním učitelkám během celého dne. Vystudovala obor Angličtina na Slezské univerzitě v Opavě. Během studia získala zkušenosti s hlídáním dětí a doučováním anglického jazyka. Právě díky těmto zkušenostem se jí práce s dětmi zalíbila a u nás je hodlá nadále prohlubovat. V letošním roce (2021) absolvovala kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, díky kterému si rozšířila teoretickou znalost péče o děti. Volný čas nejraději tráví s rodinou a přáteli a také cestováním. Dále se ráda věnuje cvičení pilates, čtení, sledování seriálů a zdokonalování anglického jazyka.

Vladana Rolíšková

Vlaďka má v naší dětské skupině na starost výdej stravy a úklid a mimo jiné působí, především v odpoledních hodinách, jako pomocná síla hlavnímu týmu při péči o děti. Absolvovala Integrovanou střední školu a pro velký zájem o práci s dětmi prošla rekvalifikací Ministerstva školství na činnost „Pečovatel pro děti ve věku od 3 do 15 let s rozšířenou výukou jazyka anglického“, následně pak kvalifikačním studiem se zaměřením na pedagogiku a dále vzdělávacím programem „Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi“. Praktické zkušenosti asistenta pedagoga dětí s autismem, aspergerovým syndromem využila ve své závěrečné práci „Obraz dítěte s PAS“. 

Své zkušenosti uplatnila v MŠ v Ostravě po dobu 7 let, kdy aktivně napomáhala ke zlepšování prostředí v rámci výchovného a vzdělávacího procesu dětí.

Svůj volný čas ráda tráví se svojí rodinou nebo sportovními aktivitami, kterými i přispívá na seriál virtuálních závodů, kterými podporuje zvířátka v ZOO.

Aneta Kramářová

Anetku jsme podpořili v získání praxe k jejímu studiu na střední škole, kde studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku. Své znalosti a zkušenosti nabývá v různých mateřských školách a dětských skupinách, aby se jednou v budoucnu mohla také stát učitelkou. Práce s dětmi ji velmi zajímá z pohledu dětské psychologie, které by se v budoucnu chtěla věnovat. Do naši dětské skupiny přichází vždy pozitivně nalazena a přináší k nám bezstarostný smích a pohodu.