Ing. Andrea Valášková

Jednatelka

Je maminkou, která se shlédla v předškolní výchově.  Jsou ji blízké principy Montesorri pedagogiky a metody používané Mensou ČR, které rozvíjí intelekt a nadání dětí. Spolupracuje s GoKids-, kde absolvovala semináře Emoce v raně sourozeneckých vazbách, Hurá na nočník, Znakování s GoKids. Miluje přírodu, sport a pohybové aktivity a tímto směrem vede i Mateřskou školu. Zároveň je již 10 let majitelkou soukromé jazykové školy 1st English, která připravuje výukový plán cizích jazyků pro Mateřskou školu.

Bc. Natálie Adamíková

Ředitelka

                                                        Tel: 773 790 990

E-mail: director@1stbaby.cz

Vystudovala vysokou školu matematickou s psychologií na OU. Absolvovala pedagogický kurz NTC learning MENSA, který se zabývá rozvojem intelektu dětí. Působí již 3 rokem v jazykové škole 1st English, jako manažer jazykových kurzů. V naší mateřské školce má na starost vedení dětské skupiny a učitelského týmu včetně veškeré administrativy s rodiči, fakturaci a dohled nad školní jídelnou a kvalitou stravy.

Adéla Dvořáková

Učitelka bilingvní dětské skupiny

E-mail: teacher@1stbaby.cz

V naší mateřské školce má na starost bilingví dětskou skupinu, kde uplatňuje své zkušenosti výchovou dětí ze zahraničí. Ráda tráví čas s dětmi aktivitami v přírodě a již 6 rokem vede dětské lezecké oddíly. Zajímá se o dětskou jógu a přirozený pohyb dětí, které podpořila mnoha odbornými kurzy.

Minori Yamaoka

Učitelka bilingvní dětské skupiny

 V naší mateřské školce má na starost bilingví dětskou skupinu. Své zkušenosti nabyla působením v mezinárodní škole v Ostravě, kde působila od roku 2017. Zabývá se interkulturní komunikací a jazyky. Hovoří plynule anglicky, japonsky a korejsky a ovládá základní komunikaci v češtině.  Čas strávený s dětmi je pro ní natolik důležitý, že se každé léto vydává na dovolenou zpět do Japonska, kde působí také jako učitelka v mateřské škole. Mimo jiné vede také v naší soukromé jazykové škole kurzy japonštiny a korejštiny.

„Učitel 1 Baby je pro děti hlavně rádcem“