Pohybové aktivity

Můžete se těšit na: Všestrannou pohybovou aktivitu bez specializace. Běh, skok, hod, něco málo z gymnastiky, jako základ pro každý sport, který si Vaše dítě v budoucnu vybere. Rychlost, obratnost, správná koordinace pohybu. Zkušené mladé trenéry a trenérky.

Společně s Vámi a Vašimi dětmi dosáhneme toho, aby: děti měly z pohybové aktivity radost. Nedělaly pohybové aktivity z donucení. Budovaly si lásku k pohybu. Zlepšily kondici a obratnost. Upevnily svá dětská přátelství. Nastoupily do školy pohybově vybavené a netrpěly tak kvůli své případné neobratnosti

Plavání

Kladný vztah dítěte k vodě je přirozený. Malé dítě dokáže být plně zaujato vodou po dlouhou dobu. Pozorovat proud vody, stavět mu překážky, nořit do vody ruce, brouzdat se vodou, do omrzení vodu nabírat, přenášet, vylévat. Hrát si s vodou a hrát si ve vodě.

Rané plavecké aktivity formují vztah k vodě, plavání a k dalším pohybovým aktivitám ve vodě do budoucna.

Kontakt s vodou by měl být pro dítě vždy příjemný a plavecké dovednosti by měly být získávány nejlépe zajímavou hrou, podněcováním experimentace a navozováním činností vedoucích k pohybové zkušenosti.

Tvořivé ručičky

Kroužek Tvořivých ručiček rozvíjí u dětí estetické cítění, kreativitu a jemnou motoriku. Je vhodný pro všechny chlapce a děvčata, kteří rádi tvoří a vymýšlí nové věci.

Děti se zde naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací – jarních, podzimních, vánočních aj.

Z každé hodiny si dítě odnese výtvor, kterým může potěšit sebe i své blízké.

Malý orchestr

V kroužku se děti učí správnému dýchání a technice hry na zobcovou flétnu, kytaru, bubínek. Děti se učí hrát na flétnu nové písničky, ale i ty, které již dobře znají. Při společné hře na nástroj se rozvíjí kolektivní hudební vnímání, vzájemná spolupráce, ohleduplnost a pocit seberealizace a sebevědomí.

Rozvíjejí se hudební schopnosti dětí a jejich estetické cítění.

Hra na hudební nástroj má pro dítě velký zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním a dalším dýchacím nemocem a také k přispění motorickým schopnostem.

Jóga

Podporuje přirozený pohyb a je velmi důležitým doplňkem všech sportovních aktivit v průběhu celého dětství.

Zábavnou formou rozvíjí koordinaci pohybů a motoriku, přispívá ke správnému držení těla. Učí děti relaxovat, správně dýchat, rozvíjí cit pro rytmus. Podněcuje fantazii a slovní zásobu, podporuje u dětí zdravé sebevědomí a soustředění.

Celý kurz doplňují básničky, písničky, příběhy a jógové hry, které jsou nezbytnou součástí dětské jógy.